Altibbi Answer count icon
1 اجابات
Altibbi time icon
2010-08-02
طاقم الطبي
طاقم الطبي طاقم الطبي
Altibbi Answer count icon
1 اجابات
Altibbi time icon
2010-07-30
د. أحمد الراس
د. أحمد الراس نسائية وتوليد
Altibbi Answer count icon
1 اجابات
Altibbi time icon
2010-07-29
Altibbi Answer count icon
1 اجابات
Altibbi time icon
2010-07-27
Altibbi Answer count icon
1 اجابات
Altibbi time icon
2010-07-24
Altibbi Answer count icon
1 اجابات
Altibbi time icon
2010-07-22
Altibbi Answer count icon
1 اجابات
Altibbi time icon
2010-07-21
Altibbi Answer count icon
1 اجابات
Altibbi time icon
2010-07-16
طاقم الطبي
طاقم الطبي طاقم الطبي
Altibbi Answer count icon
2 اجابات
Altibbi time icon
2010-07-15
طاقم الطبي
طاقم الطبي طاقم الطبي
دوار أو دوخة بالرأس. ـ إغماء. ـ غشاوة، في الإبصار. ـ غثيان. ـ شحوب وبرودة ورطوبة الجلد. ـ تنفس سريع وغير عميق. ـ إعياء وإجهاد وتعب. ـ اكتئاب. ـ عطش.
Altibbi Login Key 1 2 4