Altibbi Answer count icon
1 اجابات
Altibbi time icon
2012-06-18
Altibbi Answer count icon
1 اجابات
Altibbi time icon
2014-03-23
Altibbi Answer count icon
1 اجابات
Altibbi time icon
2015-08-16
د. انور سالم العواودة
د. انور سالم العواودة القلب والاوعية الدموية
لا نعرف إن كنت تقصد خفقان أو تسارع في دقات القلب فإن كان كذلك، فلا داعي للقلق ولكن الخطوة الألوى تتطلب عمل تخطيط كهربي للقلب في محاولة لمعرفة طبيعة التسارع وهل هو...
Altibbi Answer count icon
1 اجابات
Altibbi time icon
2015-10-13
Altibbi Answer count icon
1 اجابات
Altibbi time icon
2015-10-20
د. انور سالم العواودة
د. انور سالم العواودة القلب والاوعية الدموية
Altibbi Answer count icon
1 اجابات
Altibbi time icon
2016-02-10
Altibbi Answer count icon
1 اجابات
Altibbi time icon
2016-05-24
Altibbi Answer count icon
1 اجابات
Altibbi time icon
2016-10-21
Altibbi Answer count icon
1 اجابات
Altibbi time icon
2017-09-28
Altibbi Login Key 1 2 4