السلام عليكم انا كنت عملت تحليل صورة دم كاملة و كنت عايزة اعرف هي نتيجتها طبيعية ام لا Haemoglobin 11.5 - 15.5 g/dl 12.8 Haematocrit (PCV) 36 - 45 % 37.2 RBCs Count 4.0 - 5.2 millions/cmm 5.37 H MCV 80 - 100 fl 69.3 L MCH 27 - 33 pg 23.8 L MCHC 31 - 37 g/dl 34.4 RDW-CV 11.5 - 15 % 15.5 H Platelet Count 150 - 450 thousands/cmm 447 Total Leucocytic Count 4 - 11 thousands/cmm 11.2 H Absolute Values 6.55 x10^9/L 2 - 7 0.34 x10^9 6.22 x10^9 3.90 x10^9/L 1 - 4.8 0.67 x10^9/L 0.2 - 1 0.08 x10^9/L 0.1 - 0.45 0.00 x10^9/L 0 - 0.1 Percent Values Differential Leucocytic Count 58.5 Neutrophils % 3 Staff % 56 Segmented % 34.8 Lymphocytes % 6.0 Monocytes % 0.7 Eosinophils % 0.0 Basophils % Other Cells Comment : RBCs SHOW HYPOCHROMIA, MICROCYTOSIS & ANISOCYTOSIS. MILD LEUCOCYTOSIS FOLLOW UP IS RECOMMENDED

العمر: 27 سنة
عدد الإجابات: 1
1 2 4