السلام علیکم انا عمری 25 سنه لست متزوجه اعانی من الام قویه فی بطنی و ظهری قال لی لطبیب قال ان معی کیس فی المبیض و ان المبایض منتفخه ولا تقوم بعملها مع انه لا یوجد خلل بالدوره

عدد الإجابات: 1
1 2 4